Pomáháme dětem

ZNÁTE VE SVÉM OKOLÍ NĚKOHO, KDO POTŘEBUJE POMOC?

Pokud máte ve svém okolí někoho, kdo by si zasloužil naši pozornost a především materiální či finanční pomoc, nebojte se nás kontaktovat prostřednictvím tohoto formuláře.

Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou pravdivé a tím současně dávám souhlas se zpracováním osobních údajů

Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob (dále jen „nařízení GDPR“) žadatel souhlasí se zpracováním a uchováním osobních údajů, které dobrovolně poskytl zpracovateli údajů spolku KORUNKA LUHAČOVICE, z.s. a spolku KORUNKA VELKÉ LOSINY, z.s. za účelem zařazení do databáze žadatelů o finanční příspěvek. Poskytování osobních údajů je smluvním požadavkem zpracovatele.

Poskytování osobních údajů není ze strany žadatele povinné. Při neposkytnutí osobních údajů nebude žadatel zařazen do databáze žadatelů o finanční příspěvek.

Pokud žadatel poskytne správci údajů jakoukoliv fotografii, dává tím souhlas ke zveřejnění na webových stránkách spolku KORUNKA, sociálních sítích, propagačních materiálech, apod.

Poskytovatel osobních údajů má právo přístupu ke svým osobním údajům a další práva dle zákona o ochraně osobních údajů a nařízení GDPR. Souhlas je udělován dobrovolně a může být poskytovatelem kdykoliv odvolán. Tento souhlas se uděluje na dobu 3 let ode dne jeho udělení.

Spolek KORUNKA prohlašuje, že plně odpovídá za zabezpečení údajů proti zneužití.

Databáze žadatelů o příspěvek může být přístupná jen osobám, které na základě pracovní či jiné smlouvy zpracovávají osobní údaje poskytovatelů údajů. Tyto osoby jsou zavázány mlčenlivostí.

Žadatel o příspěvek má právo podat stížnost na zpracovatele osobních údajů u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Poznejte nás a lidi, kteří pomáhajíHlavní partneři: