O nás

Historie Korunky

Milí přátelé a všichni, kteří jste se rozhodli nám pomáhat.
V roce 2002 se ve mně zrodila myšlenka začít pořádat módní přehlídky v Luhačovicích. Cílem této akce ale nebyla komerce, nýbrž především slavnostní zahájení lázeňské sezóny v našich hotelích holdingu ROYAL SPA. Zároveň jsme chtěli akci udělat jako charitativní projekt, což se nám povedlo hned při prvním ročníku.

V dalších letech jsme na to úspěšně navázali, až se z toho stala tradice. Akce nazvaná Luhačovice – město zdraví a módy nakonec pravidelně vyprodává hlavní sál kulturního domu Elektra. Každý rok se podaří získat podporu místních podnikatelů a vybrat pro charitativní účely nezanedbatelnou částku, kterou poté rozdělujeme podle přísných pravidel přímo potřebným lidem. Především malým dětem nebo organizacím, které se o ně svojí pílí a s velkou péčí starají. Nebojíme se říci, že akce je po těch letech velmi úspěšná. Lidem se podle ohlasů líbí a vždy se už ptají na její další pokračování.

od roku 2004

Ke každoroční květnové přehlídce se v roce 2004 přidal ještě Vánoční koncert dětem, jehož patronkou byla na počátku zpěvačka Bára Basiková. První výtěžky jsme předávali do velkých nadací, jako je třeba Kapka naděje, ale peníze šly také mimo náš region. Proto jsme v dalších ročnících vybrali především místní organizace. Tedy převážně nemocnice v Uherském Hradišti a Zlíně, kojenecký ústav ve Valašském Meziříčí, dětský domov ve Vizovicích, Bojkovicích, Domov důchodců ve Strání apod. Koncertu předchází účast KORUNKY na vánočním jarmarku v Luhačovicích, kde dobrovolníci společně s vedením města vybírají pro spolek dobrovolné finanční dary.

od roku 2010 až do těď

Na začátku roku 2010 jsem se ale rozhodla, že chci dosavadní benefiční akce pozvednout na vyšší úroveň. Proto jsem stála u zrodu občanského sdružení Korunka Luhačovice, jehož hlavními cíli jsou pomoc nemocným dětem především ve Zlínském regionu a nejbližším okolí, pomoc dětem v dětských odděleních nemocnic, ústavech pro handicapované děti, kojeneckých ústavech, ústavech sociální péče a dětských domovech a stacionářích v rámci celého regionu, dosažení rovnoprávného postavení zdravotně postižených občanů a rodičů zdravotně postižených dětí ve společnosti. Občanské sdružení se nám nakonec podařilo zaregistrovat a oficiálně vzniklo k 18. březnu 2010, posléze se změnilo v zapsaný spolek.

V posledních letech se KORUNKA zastoupená mojí osobou a několika dobrovolníky věnuje pomoci konkrétním lidem. Převážně sociálně slabým rodinám, které se dlouhodobě starají o postižené děti a žijící v našem Zlínském kraji. To je podmínkou pro udělení dotace či zakoupení konkrétního daru. Od roku 2019 jsme pak svoji působnost rozšířili také do Olomouckého kraje, kde jsme získali především podporu krajských radní a několika podporovatelů. Tím se zrodil náš druhý spolek – KORUNKA VELKÉ LOSINY.

Ve výběru obdarovaných nám pomáhají pediatři a další odborníci, kteří ze svého okolí vytipovávají děti. Do výzev se aktivně zapojují také média, prostřednictvím nichž mohou lidé zasílat žádosti o pomoc nebo nominace. Ty se vyhodnocují ve spolupráci s pediatry a také se sociálními odbory, aby se zabránilo tomu, že peníze dostane rodina, která je na tom finančně velmi dobře.

Výhodou akcí KORUNKY a zároveň určitou transparentností je to, že peníze nebo věcné dary se předávají přímo během charitativních akcí. Lidé, kteří tak jakkoliv přispěli, třeba jen zakoupením vstupenky, tak okamžitě ví, kam peníze směřovaly a co za ně bylo zakoupeno. Nyní KORUNKA POMÁHÁ prostřednictvím nejrůznějších akcí, sbírek a aktivit ve Zlínském i Olomouckém kraji.

Celkem jsme již rozdali desítky milionů korun. Každoročně se zapojujeme také do dárcovství krve a hledáme nové dobrovolníky do registru dárců kostní dřeně, pomáháme seniorům nebo se aktivně zapojíme v případě nečekaných událostí (materiální sbírky při živelných pohromách, mimořádné události v krajích apod.). Pro některé rodiny jsme uspořádali a zaštítili také veřejné sbírky.

S úctou
Veronika Záhorská
zakládající členka obou spolků – KORUNKY LUHAČOVICE a KORUNKY VELKÉ LOSINY


Poznejte nás a lidi, kteří pomáhajíHlavní partneři: