S námi pomáhají...

Bez nich by to nešlo

Po celou dobu působení KORUNKY se do akcí zapojila řada známých osobností české kultury, sportu, ale také významní donátoři a podporovatelé ze Zlínského i Olomouckého kraje. Několikrát KORUNKA získala také záštitu významných českých politiků. Velmi jim za to děkujeme a vážíme si toho, že pomáhají s námi.