Pomáháme dětem

Znáte ve svém okolí někoho, kdo potřebuje pomoc? Napište nám!

Pokud máte ve svém okolí někoho, kdo by si zasloužil naši pozornost a především materiální či finanční pomoc, nebojte se nás kontaktovat prostřednictvím tohoto formuláře.

*nutné vyplnit

Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou pravdivé.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob (dále jen „nařízení GDPR“) žadatel souhlasí se zpracováním a uchováním osobních údajů, které dobrovolně poskytl zpracovateli údajů spolku KORUNKA LUHAČOVICE, z.s. a spolku KORUNKA VELKÉ LOSINY, z.s. za účelem zařazení do databáze žadatelů o finanční příspěvek. Poskytování osobních údajů je smluvním požadavkem zpracovatele.

Poskytování osobních údajů není ze strany žadatele povinné. Při neposkytnutí osobních údajů nebude žadatel zařazen do databáze žadatelů o finanční příspěvek.

Pokud žadatel poskytne správci údajů jakoukoliv fotografii, dává tím souhlas ke zveřejnění na webových stránkách spolku KORUNKA, sociálních sítích, propagačních materiálech, apod.

Poskytovatel osobních údajů má právo přístupu ke svým osobním údajům a další práva dle zákona o ochraně osobních údajů a nařízení GDPR. Souhlas je udělován dobrovolně a může být poskytovatelem kdykoliv odvolán. Tento souhlas se uděluje na dobu 3 let ode dne jeho udělení.

Spolek KORUNKA prohlašuje, že plně odpovídá za zabezpečení údajů proti zneužití.

Databáze žadatelů o příspěvek může být přístupná jen osobám, které na základě pracovní či jiné smlouvy zpracovávají osobní údaje poskytovatelů údajů. Tyto osoby jsou zavázány mlčenlivostí.

Žadatel o příspěvek má právo podat stížnost na zpracovatele osobních údajů u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Zaškrtnutím dáváte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů

VEŘEJNÉ SBÍRKY POŘÁDANÉ KORUNKOU LUHAČOVICE

PODANÉ RUCE LUKÁŠKOVI
Veřejná sbírka – číslo konta u Fio banky, a.s.: 2101222509/2010

PODANÉ RUCE TEREZCE
Veřejná sbírka – číslo konta u Fio banky, a.s.: 2501525728/2010

Několikrát ročně organizuje KORUNKA benefiční akce ve Zlínském i Olomouckém kraji. Výtěžky a finanční dary vždy rozděluje mezi nemocné a handicapované děti, sociálně slabým rodinám. Oba spolky – KORUNKA LUHAČOVICE i KORUNKA VELKÉ LOSINY se také snaží pomáhat konkrétním rodinám nebo dětem v domovech či kojeneckých centrech, některé z akcí podporují také seniory.

Mezi tradiční akce patří charitativní módní přehlídka s názvem Luhačovice – město zdraví a módy, která se každoročně na jaře koná v Luhačovicích, nebo Vánoční koncert dětem.

KORUNKA zaštítila již několik veřejných sbírek pro konkrétní nemocné děti. Dvě z nich již byly ukončeny, ale další jsou stále aktuální a lidé mohou přispívat na účelově zřízená konta.

Na výběru podporovaných dětí se podílí celá řada odborníků a donátorů.

V posledních letech spolek proslavil i její talisman – panenka KORUNKA, která je vyráběna v chráněných dílnách v nejrůznějších sériích. Ředitelka obou spolků Veronika Záhorská se stala i díky zapojení do těchto projektů Ženou regionu Zlínského kraje.

Nominace se jménem dítěte, popisem handicapu či nemoci, kontaktními údaji na zákonného zástupce mohou lidé zasílat prostřednictvím našeho formuláře, nebo také poštou na adresu kanceláře spolku:

KORUNKA LUHAČOVICE
Lázeňské hotely MIRAMARE Luhačovice
Bezručova 338
763 26 Luhačovice

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na emailové adrese info@korunkapomaha.cz.